O Nás

Naše společnost poskytuje své služby zejména v oblasti pracovně právních a obchodních vztahů, v oblasti safety a security a v oblasti detektivních činností (viz Služby). Náš tým tvoří zkušení právníci a specialisté zajišťující výkon zvláštních činností podle specifických přání zákazníka.

Naši pracovníci získali své zkušenosti mnohaletým působením v různých orgánech státní správy a samosprávy a při výkonu své praxe. Naše služby jsme schopni poskytovat komplexně a přesně podle požadavků našich klientů, což nám umožňuje zejména jednoduchá a flexibilní struktura naší společnosti, která je schopna operativně se přizpůsobit potřebám našich klientů a není vázána na nefunkční, zdlouhavé a několikastupňové rozhodovací procesy.

Při řešení složitých kauz, které vyžadují dlouhodobý a specifický přístup, pak spolupracujeme výhradně s advokátní kanceláří JUDr. Kláry Long Slámové, u které je na základě dlouhodobých zkušeností našim klientům zajištěna nejvyšší kvalita poskytovaných služeb (viz Partneři). Díky této spolupráci jsme pak připraveni Vám poskytnout též komplexní servis v oblasti komerční bezpečnosti, zejména pak právně analytickou činnost Vašich problémů s doporučením a realizací dalších postupů.

Při poskytování našich služeb pak vycházíme zejména ze znalostí fungování státní správy a jsme schopni velmi efektivně Vám pomoci s řešením problémů a doporučit Vám postup, který je rychlý a účinný.

Samozřejmostí je u nás naprostá diskrétnost, komplexnost a rychlost poskytování našich služeb a vysoká profesionalita našich pracovníků zajištěná jejich dlouhodobým působením v různých bezpečnostních sborech České republiky

Ve spolupráci s našimi partnery jsme schopni našim klientům zabezpečit také zákonnou povinnost - tzv. „náhradní plnění“ ve smyslu Zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb

Reference

Omlouváme se, ale vzhledem k důvěrnému charakteru našich služeb, reference poskytujeme pouze na vyžádání a s předchozím souhlasem zákazníka.

Naše služby

Naše partnerství se pro Vás stane nepostradatelnou součástí Vašeho podnikání, zajišťující Vaše oprávněné nároky a Vaší ochranu proti protiprávnímu jednání druhých subjektů, ale i proti nesprávnému úřednímu postupu státních orgánů.

Samozřejmostí je u nás jedna cena za jednu službu. Naše cena je vždy konečná, nikdy neúčtujeme žádné skryté poplatky a příplatky.

Naše níže uvedené služby jsou uvedeny příkladmo. Jsme schopni Vám pomoci také s řešením mnoha jiných životních situací, i když je na níže uvedených řádcích nenaleznete. Neváhejte si u nás proto sjednat osobní schůzku.
 • Příprava a realizace jakýchkoli smluv a jiných dokumentů této oblasti
 • Zastupování v případech pracovněprávních sporů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli
 • Veškeré činnosti v oblasti Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
S účastí nejlepších odborníků Vám zajistíme vzdělávání zejména na téma:
 • Ochrana utajovaných informací
 • Ochrana osobních údajů
 • Ochrana informací a její význam pro realizaci osobní bezpečnosti a ochranu soukromí
 • Obrana proti korupci (odvracení útoku vedeného korupčními metodami
 • Komunikační dovednost
 • Bezpečné zvládání krizových situací (přepadení, verbální nebo fyzické útoky, vydírání, stalking,...) při jednání s klienty
 • Time managment
 • Manažerské dovednosti
Našim klientům pomáháme získat prostředky na rozvoj a vzdělávání, především z operačních programů „ Lidské zdroje a zaměstnanost“ a „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“. Pro oblast vzdělávání se pak jedná především o podporu v rámci Evropského sociálního fondu. V rámci této naší služby Vám zajistíme:
 • Kompletní administrativu spojenou s podáním žádostí o finanční podporu v rámci Evropského sociálního fondu
 • Pomoc při stanovení vzdělávacích potřeb Vaší společnosti
 • Projednání Vašich možností na úřadech a institucích, které o zařazení do operačních programů rozhodují
 • Zpracování vzdělávacího plánu
 • Vedení kompletní administrace projektu v jeho průběhu
 • Technické i prostorové zabezpečení vzdělávacích akcí
 • Zajištění autorizovaných lektorů pro vzdělávání v oblastech podle Vašich požadavků
 • Zpracování závěrečných zpráv o realizacích vzdělávacích aktivit
Na základě Vašich konkrétních požadavků Vám zajistíme:
 • Znalecké posudky na nemovitosti
 • Znalecké posudky na věci movité
 • Znalecké posudky cenných předmětů a starožitností
 • Veškeré smlouvy týkající se převodů vlastnictví nemovitostí a věcí movitých a veškerou administrativu s tím
 • Veškeré služby v oblasti administrativní správy a mimosoudního vymáhání pohledávek
 • Pátrání po dlužnících a zjišťování jejich majetkových poměrů
 • Zabezpečení správy pohledávek po lhůtě splatnosti včetně poradenské činnosti v této oblasti směřující zejména k urychlení finančního toku z pohledávek a jejich příslušenství mimosoudní cestou
 • Zajištění dobytnosti pohledávek v budoucnosti, a to i pro případný úspěšný výkon soudního rozhodnutí
 • Získání informací o bonitě pohledávek a předpokládaného vývoje finanční situace dlužníka
 • Ve Vašem zájmu jsme připraveni řešit i Vaše případné závazky
 • Screening Vašich současných i potenciálních obchodních partnerů
 • Získání informací o současné finanční situaci Vašich obchodních partnerů a o jejím předpokládaném vývoji
Ve spolupráci s našimi partnery Vám zajistíme služby v oblasti ochrany duševního vlastnictví, kdy se jedná zejména o:
 • Zastupování Vaší společnosti jak ve správním, tak v trestním řízení
 • Zpracování žádostí o přijetí opatření na vnitrostátním trhu dle zákona č. 355/2014 Sb
 • Aktivní spolupráci s Celní správou a Policií ČR při zabavování padělaného
 • Průběžný monitoring rizikových oblastí v terénu a v prostředí sítě Internet
 • Vyhledávání padělaného zboží a zajištění následných opatření na vnitrostátním trhu směřující k zamezení jeho distribuce
 • Zajišťujeme operativně pátrací činnost zaměřenou na odhalení výroby a distribuce padělaného zboží v ČR
 • Realizaci preventivních aktivit
 • Zastupování před všemi úřady v ČR, zejména ve správních a přestupkových řízeních
 • Pomoc v případech nezákonného či nesprávného postupu ze strany úřadů a institucí
 • Vyřizování veškerých povolení a žádostí
 • Vyřizování veškerých dokumentů nutných pro pobyt a zaměstnávání cizinců v ČR
 • Služby soukromých detektivů
 • Realizace speciálních činností podle individuálních přání klienta
 • Komplexní zajištění ostrahy objektů, a to jak technickými prostředky, tak fyzickou ostrahou
 • Obranné technické prohlídky
 • Audit systémů technické ochrany
 • Audit fyzické ostrahy
 • Fyzické zajištění Vaší osobní bezpečnosti bývalými pracovníky zásahových jednotek policie
 • Obrana proti sledování (kontrasledování)
 • Konzultace a poradenství v oblasti fyzické bezpečnosti a ochrany informací
 • Audit ochrany informací (klasifikovaných i neklasifikovaných)
 • Zpracování bezpečnostních dokumentací
 • Penetrační testování
Na základě Vašich konkrétních požadavků Vám zajistíme:
 • Technickou správu budov
 • Skladové hospodářství
 • Balení a manipulace se zbožím
 • Přípravné a dokončovací stavební a technické práce
Jsme připraveni Vám poskytnout veškerý úklidový servis v nejvyšší kvalitě a podle Vašich specifických podmínek. Záleží jen na Vašem přání. Našim klientům pak nejčastěji poskytujeme:
 • Pravidelný úklidový servis pro firmy, administrativní budovy, ubytovací a prodejní budovy a jiné objekty
 • Pravidelné strojní čištění podlahových krytin
 • Kolaudační úklidy staveb

Sponzorujeme

hasici_prazak
nohejbal
sokol
loutky
loutky
NOHEJBAL_2016
UNICEF

Kontakty

linhart
linhart

PL2 servis & consulting, s.r.o.

Jednatel:

JUDr. Pavel LINHART

 

Sídlo společnosti a fakturační adresa:
Basilejské náměstí 99/10, 130 00 Praha 3

 

IČ: 038 75 946
DIČ: CZ03875946

 

Tel.: +420 602 143 168, +420 607 155 245
e-mail: info@pl2.cz

 

 

Školící středisko:

 

školící místnost

 

technické zázemí

 

zkušební komise

 

 

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 258874

 

 

Mapa